Food and Beverage


Nederlands   Producenten uit de voedingsmiddelen- en drankensector moeten met tal van factoren rekening houden: consistent hoge productkwaliteit, maximale installatiebeschikbaarheid, optimale middelenefficiëntie en, in toenemende mate, de grootst mogelijke flexibiliteit om aan steeds specifiekere klanteneisen te voldoen. Om al deze uitdagingen vandaag en in de toekomst de baas te blijven, kan u niet langer om digitalisering heen. We bieden de producten en oplossingen die u nodig heeft om uw volledige waardeketen volledig of geleidelijk aan te integreren en te digitaliseren.

Français   Les producteurs de l’industrie agroalimentaire doivent tenir compte de multiples facteurs : qualité élevée et constante, disponibilité maximale des installations, efficacité optimale des ressources mais aussi – et de plus en plus – flexibilité maximale pour répondre aux demandes sans cesse plus individualisées des clients. Seule la digitalisation peut vous permettre de maîtriser tous ces défis, actuels et futurs. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons les produits et les solutions dont vous avez besoin pour intégrer et digitaliser – totalement ou par étape – toute votre chaîne de valeur.