Siemens Healthineers Belgium


Nederlands   Siemens Healthineers Belgium is marktleider op het vlak van medische beeldvorming, laboratoriumdiagnostiek, klinische IT-systemen en medische infrastructuur.

Français   Siemens Healthineers Belgium est leader dans le domaine de l’imagerie médicale, des diagnostics de laboratoire, de l’informatique clinique et des infrastructures médicales.

English   Siemens Healthineers Belgium is a leader in medical imaging, laboratory diagnostics, clinical IT and medical infrastructure.